Aktualności

 • Chorzów, dnia 10 maja 2018 roku

  Drodzy Rodzice!

  Ze względu na ochronę danych osobowych faktury za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu nie będą wysyłane drogą mailową. Informacje o wysokości opłat będą, tak jak dotychczas, podawane na stronie internetowej (zakładka ODPŁATNOŚĆ) oraz na informatorze dla rodziców w przedszkolu.

  Rodzice, którzy potrzebują otrzymać fakturę proszeni są o kontakt z p. Agnieszką.

 • 27 marca 2017 roku został nam uroczyście nadany Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Wśród zaproszonych na uroczystość gości był zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Pan Wiesław Ciężkowski. Nasze przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, po którym pan Tomasz Wojtasik p. o. Wojewódzkiego Koordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wręczył na ręce Pani Dyrektor certyfikat potwierdzający przyjęcie naszego przedszkola do Śląskiej Sieci Szkół Promujacych Zdrowie. 

 • Chorzów, dnia 1 lutego 2017 roku

  DRODZY RODZICE!

  Informujmy, że do czasu zakończenia prac związanych z możliwością wysyłania Państwu faktur VAT drogą mailową, przez system informacje, o kwotach odpłatności za przedszkole pozostaną bez zmian. Publikowane będą, jak dotychczas na informatorze w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola. Jednocześnie przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w wysokościach dokładnie takich, jakie wskazane są w zestawieniach. Prosimy także o podania w tytule przelewu nazwiska i imienia dziecka, za które dokonywana jest opłata.
  Rodzice, którzy potrzebują fakturę proszeni są o kontakt z p. Agnieszką.

Kontakt

 • Przedszkole nr 26 w Chorzowie
  ul. Ligonia14
  41-500 Chorzów
 • 32 2411- 633